Znění rozhodčí doložky

Nová znění rozhodčích doložek a smluv

Nespotřebitelské spory - rozhodčí doložka JUDr. Tomáš Vymazal
Nespotřebitelské spory - rozhodčí doložka Mgr. Petr Čubík
Nespotřebitelské spory - rozhodčí doložka Mgr. Roman Pešek
Spotřebitelské spory - rozhodčí smlouva JUDr. Tomáš Vymazal
Spotřebitelské spory - rozhodčí smlouva Mgr. Petr Čubík
spotřebitelské spory - rozhodčí smlouva Mgr. Roman Pešek

 

Starší znění rozhodčích doložek

Rozhodčí doložka (smlouva) pro spotřebitelské spory
Základní rozhodčí doložka
Základní rozhodčí doložka + směnky
Globální rozhodčí doložka
Rozhodčí doložka ke směnce vlastní

Rozhodčí doložky v anglickém jazyce (formát MS .DOC)

↓ Arbitration clause (Základní rozhodčí doložka)
↓ Arbitration clause + NOTES (Základní rozhodčí doložka + směnky)
↓ General arbitration clause (Globální rozhodčí doložka)
↓ Arbitration clause to a promissory note (Rozhodčí doložka ke směnce vlastní)

Rozhodčí doložky v německém jazyce (formát MS .DOC)

↓ Schiedsklausel (Základní rozhodčí doložka)
↓ Schiedsklausel + WECHSEL (Základní rozhodčí doložka + směnky)
↓ Globalschiedsklausel (Globální rozhodčí doložka)
↓ Schiedsklausel zu eigenem Wechsel (Rozhodčí doložka ke směnce vlastní)

Rozhodčí doložky v polském jazyce (formát MS .DOC)

↓ Klauzula arbitrażowa (Základní rozhodčí doložka)
↓ Klauzula arbitrazowa + WEKSLE (Základní rozhodčí doložka + směnky)
↓ Klauzula arbitrażowa OGOLNA (Globální rozhodčí doložka)
↓ Klazuzula arbitrażowa do weksla wlasnego (Rozhodčí doložka ke směnce vlastní)